PARTNER

Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva

Vodeća institucija za izradu farmakoekonomskih studija, studija zdravstvene ekonomike i studija procjene zdravstvenih tehnologija.

doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. med. slika Koordinator: doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. med.