PARTNER

Hrvatsko društvo za farmakoekonomiku i ekonomiku zdravstva

doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. med. slika Koordinator: doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. med.